Valokuituhanke

Tältä sivulta löytyvät kaikki kirjoitukset, jotka liittyvät valokuituhankkeeseen.

Valokuitutalkoot la 22.9. klo 10

13.09.2018

Elisa Hirvasniemi

Valokuitutalkoot lauantaina 22.9. alkaen klo 10 koululta. Käydään pikaisesti läpi missä hankkeen kanssa mennään, siistitään koulu ja piha varastoinnin jäljiltä, kerätään loput kivet tienvarsilta, korjataan tieliittymät jne. Kaikki ovat tervetulleita paikan päälle; useampi traktori ja kärry tarvitaan murskeen ajoon sekä kivien keräykseen, kiviharavatkin mukaan. Sen joutusammin mennee mitä enemmän porukkaa. Tervetuloa!

Miksi valokuitu?

13.09.2018

Elisa Hirvasniemi

Valokuidun tärkeimpiä etuja ovat luotettavuus, rajaton kapasiteetti ja valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön. Etäisyys tai yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei vaikuta valokuituyhteyden laatuun tai nopeuteen. Vaattojärven kyläverkko-hankkeen tavoitteena on tuoda valokuitu jokaiselle halukkaalle Vaattojärven kylän alueella. Valokuituverkon toivotaan lisäävän mm. nykyisten ja tulevien yritysten elinvoimaisuutta, parantavan etäopiskelun sekä -työskentelyn mahdollisuuksia, edistävän kylän kehitystä sekä tuovan ikääntyvälle väestölle mahdollisuuden asua pitempään kotona. Valokuitu myös mahdollisesti "nostaa kiinteistösi arvoa", tulevaisuudessa esim. kiinteistön myymisen valttina voi olla valokuituyhteys. Miksi kannattaa liittyä nyt? Eniten valokuituyhteyden rakentamisessa maksaa kuidun kaivaminen maahan ja halvimmaksi liittymä tulee silloin, kun liittyjiä on kerralla mahdollisimman paljon. Tällä hetkellä Lapin ELY-keskus… (Artikkeli jatkuu omalla sivulla)

Osuuskunta Vaattojärven tietoverkko yhteystiedot

13.09.2018

Elisa Hirvasniemi

Osuuskunta Vaattojärven tietoverkko on perustettu marraskuussa 2000 järvikylien tietojenkäsittelyn kehittämishanketta varten. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on mm. jäsentensä elinkeinon tukeminen harjoittamalla tietoverkon ylläpitoa. Osuuskunta Vaattojärven tietoverkon toimitusjohtajana toimii Harri Niva. Osuuskunnan hallitus 9.11.2017 lähtien: Jarmo Kylmämaa, pj. 0400-271249 Harri Liikamaa 0400-216255 Janne Liikamaa 0400-216172 Unto Niva 040-5160598 Elisa Hirvasniemi, Vaattojärven kyläverkko-hankkeen hankevetäjä 040-5940501 Voit olla yhteydessä hallitukseen kyläverkon / osuuskunnan asioissa myös sähköpostitse Vaattoverkko@gmail.com (kaikki pienellä kirjoittaen) tai postitse osoitteeseen Mikontie 2, 95830 Vaattojärvi. Vastaamme mielellämme mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Löydät myös tietoa hankkeen etenemisestä osuuskunnan Facebook-sivujen kautta: Osuuskunta Vaattojärven tietoverkko    

Vaattojärven kyläverkkohanke 1.11.2017-31.12.2019

13.09.2018

Elisa Hirvasniemi

Vaattojärven kyläverkkohanke sai alkunsa keväällä 2017 Kuitua pohjoiseen-hankkeen järjestämistä tiedotustilaisuuksista, joissa hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen esitteli valokuidun mahdollisuuksia. Huonojen tietoliikenneyhteyksien takia kyläläisiltä nousi yhteinen tahtotila saada kylällemme toimivat netti- ja televisioyhteydet. Hankkeen tavoitteena on saada kylämme niin sanotusti nykyaikaan ja siten vahvistaa kylämme asemaa yhteiskunnassa, tavoitteena on rakentaa kylälle valokuituverkko, johon kaikki alueen halukkaat kiinteistöt voivat liittyä joko hankkeen alkaessa tai myöhemmin (huomattava myöhemmin liittymisen korkea hinta, tukea ei enää saatavilla). Valokuituverkon toivotaan lisäävän kylän vetovoimaisuutta ja kehitystä sekä nykyisten ja mahdollisesti tulevien yritysten elinvoimaisuutta. Valokuituverkko nähdään myös mahdollisuutena lisätä etätyötä ja -opiskelua alueellamme. Vaattojärven kyläyhdistys ryn toimikunta kaavaili alustavaksi… (Artikkeli jatkuu omalla sivulla)